П`ятниця, 29.05.2020, 16:37
Вітаю Вас Гість | RSS

Волицька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Запрошуємо!
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 66
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Біологія

Контрольна робота для 7 класу

Виберіть один правильний варіант відповіді зчотирьох запропонованих

 1. Давньогрецький учений, який є засновником зоології

             А. Арістотель     В.Гіпократ

               Б Теофрост       Г. Сократ
 

 1. Структуру . яка відрізняє тваринну клітину від рослинної 

          А.  клітинна стінка       В.глікокалікс

          Б велика вакуоля         Г. плазмодесми
 

 1. Система органів, яка постачає організм  кисень і виводить вуглекислий газ,-

          А. травна                        В. кровоносна

          Б . видільна                         Г. дихальна
 

 1. Ряд комах з неповним перетворенням, у яких дві пари крил(передні крила напівтверді, задні крила-перетинчасті), колючо-сисний ротовий апарат і пахучі залози-це 

А.бабки          В.клопи

Б.воші          Г. Рівнокрилі
 

               5.Зяброві щілини акул

  А.  прикриті зябровими кришками       В .відкриваються щілинами на черев         Б     відкриваються щілинами з боків голови         Г. відсутні
 

 1. Для більшості кісткових риб притаманне

  А.Запліднення зовнішнє, розвиток не прямий        Б.запліднення внутрішнє, розвиток не прямий 

 В. Запліднення зовнішнє, розвиток  прямий                  Г. запліднення внутрішнє, розвиток  прямий 
 

6.Парними плавцями кісткових риб є

А. хвостові та спинні          В. підхвостові

Б. грудні та черевні Г. черевні та спинні
 

6.Тонкостінний виріз стравоходу , кісткових риб, який допомагає їм триматися у воді-це

А. воло                 Б. плавальний міхур

В. селезінка        Г. легені
 

7. Шийний  відділ хребта земноводних складається

  А.  одного  Б. двох

   В. трьох  Г. семи
 

8. Очі земноводних захищають повіки 

        А.  одна      Б. дві

          В. трьох   Г. повік немає
 

9. У черепахи немає 

  А.  клоаки  Б. зубів   В. легень   Г. хвоста
 

10. компонент яйця  птахів , який постачає зародку воду і захищає жовток від пошкоджень

А. Білкова оболонка  Б. шкарлупа

В. повітряна камера Г. канатики

 

11. приведіть  у відповідність особливості гніздування та птахів, яким вони притаманні

1. гнізда в норах                     А. дятли, синиці великі

2. дуплогніздики                     Б. зяблики, вивільга, 

3. не влаштовують гнізд       В. Берегові ластівки, рибалчки, стрижі

4. гнізда на деревах і кущах  Г. зозулі, кайри, пінгвіни.

 

12 Чому риби- холоднокровні, а  ссавці -теплокровні .

 

 

 

Доброго дня! 

Відповіді надсилайте на адресу  viktorstorozhuk@ukr.net  або у Viber, 

роботу виконати на підписаних листках. 

 Бажаю здоров'я Вам та Вашим близьким!

                                                                                   

                                                                         9 клас

Контрольна робота з біології

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б.)

 1. Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:

А) Цитологія     Б) Морфологія     В) Біохімія     Г) Генетика

 1. У якому законі Менделя доведено, що усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом:

А)  І закон   Б) ІІ закон       В) ІІІ закон     

 1.  Вид мінливості, який виникає без змін генотипу і не  зберігається в разі статевого розмноження:

А) спадкова      Б) неспадкова     В) комбінаційна   Г) мутаційна

 1. Незворотний, спрямований  історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами  на всіх рівнях організації життя це:

А) мінливість     Б) еволюція     В) адаптація    Г) кросинговер

 1. Уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного сформував:

А) Ламарк       Б) Гук      В) Дарвін       Г) Мендель

 1. Сукупність особин одного виду організмів, які існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду це:

А) екосистема      Б) вид       В) популяція       Г) екологічна ніша

 1. Вид Людина розумна належить до класу:

А) Птахи     Б) Риби       В) Ссавці      Г) Плазуни

 1. Життя виникло завдяки божественному творенню це гіпотеза:

А) креаціонізму    Б) спонтанного зародження     В) стаціонарного стану  Г) панспермії

 1. Основною і найменшою одиницею класифікації є

А) Царство      Б) Тип      В) Рід       Г) Вид

 1. Це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами

А) віруси        Б) бактерії        В) гриби      Г) водорості

 

          11. Виберіть з переліку чотири характерних риси рослинних організмів: (1 бал)

А) є еукаріотичними організмами;

Б) клітина містить пластиди і вакуолю;

В) клітина стінка складається з хітину;

Г) розмножуються лише нестатевим способом

Д) автотрофний тип живлення

Е) клітинна стінка утворена целюлозою

12. Встановіть відповідність між екологічним чинником  і групою до якої він належить.  (1 бал) 

А) паразитизм                            1.Антропогенний чинник

Б)  температура                          2. Біотичний чинник

В) забруднення стічних вод     3. Абіотичний чинник

 1. Встановіть відповідність між групою тварин і таксонами. ( 2 бали)

   А) Хордові                1. Рід

   Б) Хребетні               2. Підтип

   В) Ссавці                  3. Ряд

   Г) Хижі                     4. Клас

   Д) Кіт лісовий          5. Вид

   Е) Котячі                  6. Родина 

   Ж) Кіт                       7. Тип

 

 1. Задача (3 бали)

Гомозиготний чоловік, з ямочками на щоках, одружився із гомозиготною жінкою, яка не мала ямочок на щоках. Ямочки на щоках – є домінантною ознакою. Яких нащадків слід очікувати при такому схрещуванні?

 

 

Доброго дня! 

Відповіді надсилайте на адресу  viktorstorozhuk@ukr.net  або у Viber, 

роботу виконати на підписаних листках. 

 Бажаю здоров'я Вам та Вашим близьким!                                                                                   

Контрольна робота з біології  8 клас

1. Назвіть клітини, що входять до складу нервової системи. 

А сперматозоїди 

Б лейкоцити 

В нейрони 

Г тромбоцити 

 

2. Назвіть відповідь організму людини за участі нервової системи. 

А подразливість 

Б таксис 

В рефлекс 

Г тропізм 


 

3. Назвіть чоловічу статеву клітину людини. 

А яйцеклітина 

Б сперматозоїд 

В зигота 

  Г яєчник

 

4. Підшлункова залоза синтезує гормон 

А тироксин. 

Б адреналін. 

В тестостерон. 

  Г інсулін


 

5. Назвіть процес, у результаті якого утворюється вторинна сеча. 

А дифузія 

Б фільтрація 

В реабсорбція 

Г деструкція 

 

6. Укажіть шлях передачі ВІЛ-інфекції. 

А під час статевих контактів 

Б під час розмови 

В під час чхання, кашлю

  Г під час рукостискання

 

7. Укажіть відділ центральної нервової системи, у якому сіра речовина розташована зовні. 

А спинний мозок 

Б мозочок 

В середній мозок 

  Г проміжний мозок


 

8. Укажіть вітамін, який підвищує 

опірність організму до застудних захворювань. 

А D 

Б В 

В А 

Г С

        

9. Укажіть ендокринну залозу. 

А слинна 

Б потова 

В гіпофіз 

       Г печінка


 

10. Укажіть функцію ендокринної системи. 

А транспорт поживних речовин 

Б розщеплення поживних речовин 

В регуляція обміну речовин 

       Г проведення нервового імпульсу


 

11. Назвіть залозу, яка виробляє гормон тироксин. 

А гіпофіз 

Б щитоподібна 

В підшлункова 

        Г яєчник

12. Назвіть статеву клітину. 

А остеоцит 

Б еритроцит 

В лейкоцит 

       Г яйцеклітина


 

13. Укажіть процес, при якому зародок людини занурюється в слизову оболонку матки і прикріплюється до неї. 

А трансплантація 

Б імплантація 

В запліднення 

Г пологи 

14. Укажіть вплив симпатичного відділу автономної нервової системи на роботу травної системи. 

А збільшення виділення слини 

Б прискорення рухової активності кишечнику 

В зменшення виділення слини 

      Г збільшення виділення травного соку

15. Укажіть елемент будови головного мозку, що відповідає за емоційний стан, поведінку, пізнавальну діяльність і пам’ять. 

А ретикулярна формація 

Б лімбічна система 

В мозочок 

Г гіпоталамус 

16. Функціональна система складається із систем організму, які поєднуються для виконання певної функції. Назвіть функціональну систему, яка забезпечує колінний рефлекс. 

А кровоносна та дихальна 

Б нервова та кровоносна 

В нервова та опорно-рухова 

       Г кровоносна та видільна

 

17. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на малюнку структури організму людини та вкажіть правильні: І – на малюнку зображено нефрон; ІІ – на малюнку зображено альвеолу; ІІІ – виконує видільну функцію; ІV – стрілкою позначено каналець, у якому відбувається реабсорбція. 

А І і ІІІ 

Б І і ІV 

В І, ІІІ і ІV 

Г тільки ІІ 

 

18. Установіть відповідність між органами дихальної системи та їхніми функціями. 

1 носова порожнина                     А газообмін 

2 гортань                                           Б проведення повітря та формування звуків 

3 трахея                                        В проведення та зігрівання повітря 

4 легені                                         Г проведення повітря 

                                                             Д розтягування легень

19. Установіть послідовність відділів хребта людини, починаючи з розташованого найвище. 

А поперековий 

Б крижовий 

В грудний 

Г шийний 

Четверта частина 

20. Опишіть будову стовбура головного мозку та назвіть функції його відділів.

Пошук
Календар
«  Травень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz